Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanalitična dognanja o subjektu v dobi nevro-znanosti

fundamental research project
Osnovni Podatki

 • Naslov v izvirniku

  Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanalitična dognanja o subjektu v dobi nevro-znanosti

 • Sodelavci

  Doc. dr. Aleš Bunta
 • Trajanje

  od 01. julij 2011 do 30. junij 2014
 • Vodilni partner

  Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

 • Vodja projekta

  dr. Renata Salecl

Opis

V začetku enaindvajsetega stoletja smo priča hitremu razvoju bioloških znanosti, med drugim tudi področij, ki se ukvarjajo z mehanizmi delovanja možganov. Moderna družba in država temeljita na predpostavki avtonomnega svobodnega posameznika, ki prevzema polno odgovornost za svoja dejanja. Napredek znanosti postavlja v doseg empiričnih raziskav subjekt avtonomnega odločanja, ki velja za osrednjo kategorijo humanistične znanosti. V predlaganem raziskovalnem projektu želimo pokazati, da napredek raziskovanja možganov ne ogroža domene svobode, ki je ključna za razumevanje družbe, morale, prava in politične ureditve, na kateri temelji tudi sodobna država. V raziskavi bomo začrtali tudi normativne etične okvire, ki bi jim morale slediti aplikacije nevroznanstvenih raziskav, da bi ostale v skladu z najvišjimi standardi človekovih pravic in dostojanstva.