Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija

Osnovni Podatki

Opis

Predlog projekta si zastavlja dva glavna cilja: 1) sistematično teoretsko raziskavo aktualne krize ter 2) konceptualno analizo samega pojma kriza. Raziskavi sta komplementarni. V teoretski obravnavi krize izhajamo iz stališča, da je aktualno krizo potrebno obravnavati ob upoštevanju notranje povezanosti vseh treh njenih dimenzij:  ekonomske, politične in ekološke. Trdimo, da med vsemi tremi dimenzijami krize vlada kompleksen kavzalni preplet, ki terja implementacijo interdisciplinarnega pristopa, znotraj katerega pomembna vloga pripada tudi filozofiji. V pojmovni analizi se opiramo na bogato tradicijo filozofskega raziskovanja kriz znotraj nje same in drugih družbenih struktur (znanosti, politike, prava). Hkrati pa ugotavljamo skoraj škandalozno dejstvo, da kljub izjemni razširjenosti termina filozofija danes še nima razdelanega pojma krize, ki bi ustrezal aktualnemu dogajanju, s čimer pojem prepušča neadekvatnemu spontanemu razumevanju. Cilj projekta je torej izoblikovati natančen pojmovni sistem, ki bo omogočal preciznejšo obravnavo aktualne krize.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
politična filozofija
ekonomija
ekologija
Filozofija
Kriza

Raziskovalna področja
Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija H120