Izr. prof. dr. Peter Klepec

Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik
Univerzitetni naziv: izredni profesor+386 1 470 64 78

peter.klepec@zrc-sazu.si


Povezave


Datum rojstva: 29. 9. 1966
Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik
Univerzitetni naziv: izredni profesor

Opis dejavnosti

Glavna področja raziskovanja so sodobna francoska filozofija, nemška klasična filozofija, Lacanova psihoanaliza, kritika ideologije. Objavil številne članke o Kantu, Heglu, Freudu, Lacanu, Deleuzu, Badiouju, Foucaultu, Rancièreju, Lyotarda, Lefortu, Habermasu, Negriju, Agambenu, Laclau itn., in v slovenščini dve monografiji: Vznik subjekta, (Philosophica, Series Moderna). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 336 str. ISBN 961-6500-70-8; Kapitalizem in perverzija. 1, Dobičkonosne strasti, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2008. 297 str. ISBN 978-961-6376-40-2. (Predelana izdaja v srbskem prevodu je izšla leta 2016); Kapitalizem in perverzija 2: Matrice podrejanja, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019. 243 str. ISBN 978-961-6376-89.

Pedagoška dejavnost

Uredniško delo

Član (od 1990) uredniškega odbora revije Problemi (ISSN 0555-2419) in odgovorni urednik (od 2004) revije Filozofski vestnik (ISSN 0353-4510).

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih

 • Slovensko filozofsko društvo
 • Društvo za teoretsko psihoanalizo

Zaposlitev

 • 1998–, Filozofski inštitut, ZRC SAZU, Ljubljana.
 • 1992–1998, mladi raziskovalec, Filozofski inštitut, ZRC SAZU, Ljubljana, mentor dr. Rado Riha.
 • 1987–1992, novinar in redaktor »Družbene redakcije«, Radio Študent, Ljubljana.

Študij

 • Doktorat iz sodobne filozofije, 1998, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Naslov: »Sodobna francoska filozofija med imanenco in kontingenco, mentor dr. Slavoj Žižek).
 • Magisterij iz nemške klasične filozofije, 1995, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Naslov: »Končno in neskončno v nemški klasični filozofiji«, mentor dr. Slavoj Žižek).
 • Diploma o Kantu, »Ideal čistega uma«, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, mentor dr. Mladen Dolar).
 • 1986–1992, študij filozofije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Štipendije

 • December 1998 - junij 1999, Université Vincennes-Saint-Dénis, Paris VIII (Slovenska znanstvena fundacija).

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini

 • Université Vincennes-Saint-Dénis, Paris VIII (1998-1999, 2000, 2001, 2005).

Znanje jezikov

 • Materni jezik: slovenščina.
 • Aktivno: angleščina, francoščina, srbščina, hrvaščina.
 • Pasivno: nemščina.
 • Sadizem, Schadenfreude in krutost. Filozofski vestnik, 2021, letn. 42, št. 3, str. 155–201. DOI: 10.3986/fv.42.3.08. [COBISS.SI-ID 97366531]
 • World? Which world?: on some pitfalls of a concept. V: BENČIN, Rok (ur.). The concept of world in contemporary philosophy. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Filozofski vestnik, 2021, 2. ISBN 978-961-05-0603-4. ISSN 0353-4510, letn. 42, št. 2, str. 45–69. DOI: 10.3986/fv.42.2.03. [COBISS.SI-ID 97153539]
 • Tips and tricks: remarks on the debate between Badiou and Cassin on ʼSophisticsʼ. V: JOHNSTON, Adrian (ur.), NEDOH, Boštjan (ur.), ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka (ur.). Objective fictions: philosophy, psychoanalysis, Marxism. Edinburgh: Edinburgh University Press, cop. 2022. Str. 124–143. ISBN 978-1-4744-8932-4. [COBISS.SI-ID 94520579]
 • Covid 19, das Unheimliche in nočna mora. Problemi, ISSN 0555-2419, 2020, letn. 58, 9/10, str. 111-139 [COBISS.SI-ID 50029827]
 • On »the idea« in Badiou. Problemi ISSN 0555-2419, 2019, letn. 57, št. 11/12, str. 275-300 [COBISS.SI-ID 45397549]
 • Crisis, Europe. V: Šumič-Riha, Jelica (ur.). Rethinking the idea of Europe, Filozofski vestnik, 2. ISBN 978-961-05-0251-7. ISSN 0353-4510, Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Letn. 40, 2, str. 117-136
 • Kaj je sploh to - oktobrska revolucija?. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena (ur.). Oktobrska revolucija: 1917-2017: med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. str. 9-24. Zbirka Življenja in dela, 20, Kulturnozgodovinske študije, 5. ISBN 978-961-05-0174-9. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 44516141]
 • On Lacanʼs The Triumph of Religion and related matters. Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510, 2019, letn. 40, 1, str. 139-162 [COBISS.SI-ID 46096173]
 • O zastavkih Badioujeve Imanence resnic. Problemi, ISSN 0555-2419, 2019, letn. 57, št. 3/4, str. 107-132 [COBISS.SI-ID 69766498]
 • On the touch of swear words: swearing and the Lacanian real. V: Komel, Mirt (ur.). The language of touch: philosophical examinations in linguistics and haptic studies. ISBN 1-3500-5926-9. London [etc.]: Bloomsbury Academic, 2019, str. 121-135 [COBISS.SI-ID 44287533]
 • Od strukturalizma strasti do spleta afektov. Problemi, ISSN 0555-2419, 2018, letn. 56, 3/4, str. 189-235[COBISS.SI-ID 44019501]
 • Badioujev Platon. Problemi, ISSN 0555-2419. 2017, letn. 55, 5/6, str. 145-183 [COBISS.SI-ID 65312866]
 • For another Lacan-Deleuze encounter. V: Nedoh, Boštjan (ur.), Zevnik, Andreja (ur.). Lacan and Deleuze: a disjunctive synthesis. ISBN 978-1-4744-0829-5. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017, str. 13-31 [COBISS.SI-ID 40711213]
Struktura in genealogija perverzije v sodobni filozofiji, politiki in umetnosti (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Problem objektivnosti in fikcije v sodobni filozofiji (01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Evropa kot filozofska ideja in politični subjekt (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
Rekonfiguracije ontologije (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)
Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija (temeljni_raziskovalni • 01. avgust 2013 - 31. julij 2016)
Problem aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2013)
Pogoji in problemi sodobne filozofije IV (research programme • 01. januar 2020 - 31. december 2025)
Pogoji in problemi sodobne filozofije III (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2019)
Pogoji in problemi sodobne filozofije II (research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Ključne besede
teoretska psihoanaliza
nemška klasična filozofija
sodobna filozofija