Historia scientiae

Obdobje: od 2001


Zbirka je namenjena spoznavanju zgodovine znanstvenih vednosti, idej in spoznanj. V zbirki izhajajo z opombami in spremnimi študijami opremljeni prevodi klasičnih del od antike do moderne dobe, pa tudi monografske predstavitve zgodovine posameznih znanstvenih ved.


Naslovi

Publikacija
Izbrani spisi I
Historia scientiae

Leto: 2020
Avtor: Isaac Newton

Redna cena
27,00 €
Posebna cena
13,50 €

Publikacija
Naravoslovje 3
Zoologija in primerjalna anatomija
Historia scientiae

Leto: 2016
Avtor: Plinij Starejši

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Naravoslovje 2
Antropologija in zoologija
Historia scientiae

Leto: 2015
Avtor: Plinij Starejši

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Temelji glasbe
Historia scientiae

Leto: 2013
Avtor: Anicij Manlij Severin Boetij [Anicius Manlius Severinus Boethius]

Redna cena
27,00 €
Spletna cena
24,30 €

Publikacija
Razsvetljenske interpretacije narave
(1749–1756)
Historia scientiae

Leto: 2013
Avtorji: Georges-Louis Leclerc de Buffon, Denis Diderot, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis

Redna cena
24,00 €
Spletna cena
21,60 €

Publikacija
Dnevnik raziskovanj
S področja prirodoslovja in geologije v deželah, obiskanih med plovbo ladje Nj. V. Beagle okoli sveta
Historia scientiae

Leto: 2013
Avtor: Charles Darwin

Redna cena
37,00 €
Spletna cena
33,30 €

Publikacija
Naravoslovje 1
Kozmologija in geografija
Historia scientiae

Leto: 2013
Avtor: Plinij Starejši

Redna cena
47,00 €
Spletna cena
42,30 €

Publikacija
Druga analitika
Historia scientiae

Leto: 2012
Avtor: Aristotel [Aristoteles]

Redna cena
27,00 €
Spletna cena
24,30 €

Publikacija
O nastanku vrst [drugi natis]
Z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje
Historia scientiae

Leto: 2013
Avtor: Charles Darwin


Publikacija
Znanstvena revolucija
Izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli
Historia scientiae

Leto: 2006
Avtor: Alexandre Koyré


Publikacija
O nebu
Historia scientiae

Leto: 2004
Avtor: Aristotel [Aristoteles]


Publikacija
O revolucijah nebesnih sfer
Prva knjiga
Historia scientiae

Leto: 2003
Avtor: Nikolaj Kopernik

Redna cena
12,00 €
Spletna cena
10,80 €

Ključne besede
17. st.
antična filozofija
antika
antropologija
Aristoteles
astronomija
biogeografija
biologija
boj za obstanek
Buffon, Georges-Louis Leclerc
darvinizem
Darwin, Charles
dednost
Descartes, René
Diderot, Denis
dnevniki
Einstein, Albert
evolucija (biologija)
filozofija
filozofija narave
filozofija znanosti
fizika
Galilei, Galileo
geografija
gibanje
gibanje Zemlje
glasba
glasbena estetika
glasbena teorija
grška filozofija
Kepler, Johannes
kompozicijska tehnika
Kopernik, Mikołaj
korespondenca
kozmologija
Maupertuis, Pierre-Louis Moreau
naravna selekcija
naravoslovje
nastanek vrst
nebesna telesa
Newton, Isaac
pisma
Plinius Caecilius Secundus, Gaius, Maior
potovanja po morju
primerjalna anatomija
prostor
razsvetljenska filozofija
razsvetljenstvo
relativnost
sončni sistem
študije
teorija
teorija glasbe
teorija relativnosti
vesolje
Zemlja
zgodovina
zgodovina filozofije
zgodovina znanosti
znanost
znanstvena revolucija
zoologija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR