Skip to main content
Historia scientiae


Period: since 2001


titles

Publication
Principi filozofije
Prvi in drugi del
Historia scientiae

Year: 2023
Author: René Descartes

Regular price
27.00 €

Publication
Izbrani spisi I
Historia scientiae

Year: 2020
Author: Isaac Newton

Regular price
27.00 €
Online price
24.30 €

Publication
Naravoslovje 3
Zoologija in primerjalna anatomija
Historia scientiae

Year: 2016
Author: Plinij Starejši

Regular price
37.00 €
Online price
33.30 €

Publication
Naravoslovje 2
Antropologija in zoologija
Historia scientiae

Year: 2015
Author: Plinij Starejši

Regular price
37.00 €
Online price
33.30 €

Publication
Temelji glasbe
Historia scientiae

Year: 2013
Author: Anicij Manlij Severin Boetij [Anicius Manlius Severinus Boethius]

Regular price
27.00 €
Online price
24.30 €

Publication
Razsvetljenske interpretacije narave
(1749–1756)
Historia scientiae

Year: 2013
Authors: Georges-Louis Leclerc de Buffon, Denis Diderot, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis

Regular price
24.00 €
Online price
21.60 €

Publication
Dnevnik raziskovanj
S področja prirodoslovja in geologije v deželah, obiskanih med plovbo ladje Nj. V. Beagle okoli sveta
Historia scientiae

Year: 2013
Author: Charles Darwin

Regular price
37.00 €
Online price
33.30 €

Publication
Naravoslovje 1
Kozmologija in geografija
Historia scientiae

Year: 2013
Author: Plinij Starejši

Regular price
47.00 €
Online price
42.30 €

Publication
Druga analitika
Historia scientiae

Year: 2012
Author: Aristotel [Aristoteles]

Regular price
27.00 €
Online price
24.30 €

Publication
O nastanku vrst [drugi natis]
Z delovanjem naravnega odbiranja ali ohranjanje prednostnih ras v boju za preživetje
Historia scientiae

Year: 2013
Author: Charles Darwin


Publication
Znanstvena revolucija
Izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli
Historia scientiae

Year: 2006
Author: Alexandre Koyré


Publication
O nebu
Historia scientiae

Year: 2004
Author: Aristotel [Aristoteles]


Publication
O revolucijah nebesnih sfer
Prva knjiga
Historia scientiae

Year: 2003
Author: Nikolaj Kopernik

Regular price
12.00 €
Online price
10.80 €

Keywords
17th century
ancient philosophy
anthropology
Antiquity
Aristotle
astronomy
biogeography
biology
Buffon, Georges-Louis Leclerc
celestial bodies
comparative anatomy
composition technique
Copernicus, Mikołaj
correspondence
cosmology
Darwin, Charles
darwinism
Descartes, René
diaries
Diderot, Denis
Earth
Earth's motion
Einstein, Albert
Enlightenment
Enlightenment philosophy
evolution (biology)
Galileo, Galileo
geography
Greek philosophy
heredity
history
history of philosophy
history of science
Kepler, Johannes
letters
Maupertuis, Pierre-Louis Moreau
metaphysics
movement
music
musical aesthetics
musical theory
natural sciences
natural selection
Newton, Isaac
origin of species
philosophy
philosophy of nature
philosophy of science
physics
Plinius Caecilius Secundus, Gaius, Maior
relativity
science
scientific revolution
solar system
solar system
space
studies
survival struggle
theory
theory of music
theory of relativity
travel by sea
universe
zoology
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR