Leto rojstva: 1958
Izobrazba: doktorica znanosti s področja filozofije
Znanstveni naziv: znanstvena svetnica
Univerzitetni naziv: redna profesorica

Telefon:
+386(0)1/4706480
Faks:
+386(0)/1/4257792
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Pedagoška dejavnost

 • Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika novih tehnologij, podiplomski program "Interkulturni študiji - primerjalni študij idej in kultur" Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica in ZRC SAZU, Ljubljana.
 • Redna profesorica za konceptualno umetnost na Akademiji za likovno umetnost, Dunaj.
 • CCC, Haute école d'art et de design Genève, Ženeva, Švica.
 • Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Gent, Belgija.
 • Duke University, ZDA.

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih

 • ISEA- Board
 • Art Margins Editorial Board

Štipendije

 • USIA, ZDA, New York, Los Angeles, San Francisco (1988)
 • JSPS, Tokyo, podoktorski štipendija na Institute for Imagining Technology, Japonska (1997-98)
 • Apex ART curatorial, New York, ZDA (2001)
 • Duke University, Durham, ZDA

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini

 • Institute for Imagining Technology, Tokio, Japonska

Predavanja (izbor 2009-2011)

 • Subjectivization and migration : [predavanje na Central European University na temo "Writing in the humanities after the fall of communism", Budimpešta (Madžarska), 8.jul.2009]. Budapest, 2009.
 • (Estéticas) decoloniales como, en, sobre la frontera : [vabljeno predavanje na univerzi ASAB v okviru konference "Esteticas decoloniales", v organizaciji ASAB, Bogota (Kolumbija), 12.nov.2010]. Bogota, 2010.
 • Body, gender, media : [seminar na University of Zürich, Institut für Populäre Kulturen, Zürich (Švica), 12.apr.2010]. Zürich, 2010.
 • Der Drang nach Osten : parallels towards postcolonialism and coloniality within the Central European space : [vabljeno predavanje na kolokviju na Vysokej Škole Výtvarných Umení, Bratislava (Slovaška), 25.nov.2010]. Bratislava, 2010.]
 • Education, development, freedom : [vabljeno predavanje na letni delavnici, Center for Global Studies & the Humanities, Duke University, Durham (ZDA), 25.feb.2010]. Durham, 2010.
 • Ex-Yugoslavia, from 1990s to 2009 : What kind of memory does Europe construct?_ : What kind of memory does Europe impose? : [vabljeno predavanje na Haute école d'art et de design Genève (Švica), 13.dec.2010]. Genève, 2010.
 • Former Eastern Europe and "Former" Western Europe? : [vabljeno predavanje na delavnici "Critical and decolonial dialogues across South-North and East-West", org. The Centre for Global Studies and the Humanities at Duke University and The Roosevelt Academy, University of Utrecht, Middleburg (Nizozemska), 8.jul.2010]. Middleburg, 2010. 
 • Global justice, global capitalism : [predavanje na Haute école d'art et de design Genève (Švica), 14.dec.2010]. Genève, 2010.
 • Knowing, knowledge, theory as an insurrection for an anti-racist policy and art in Europe : [vabljeno predavanje na srečanju z nasl.: "Methoden des Theoriedesigns, Symposion zur Poetik der Wissenschaft", Staatliche Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe (Nemčija), 10.dec.2010]. Karlsruhe, 2010.
 • Medienöffentlichkeiten und Repräsentationskritik : [ciklus predavanj na Rosa-Mayreder-College, Dunaj (Avstrija) 22.-25.apr.2010]. Wien, 2010.
 • New strategies in performance : [predavanje kot gostujoča profesorica na Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Gent (Belgija) 6. okt. 2010]. Gent, 2010.
 • Re-politicizing art, theory, representation and new media thechnology : [predavanje na Rutgers University, The Department of Women's and Gender Studies, New Brunswick, New Jersey (ZDA), 22.feb.2010]. New Brunswick, 2010.
 • Biopolitics, necropolitics, decoloniality : [vabljeno predavanje na University of Arts "George Enescu", Iaşi (Romunija), 31.mar.2011]. Iaşi, 2011.
 • Decoloniality as-in-at the frontier : [vabljeno predavanje na delavnici "+Decolonial aesthetics", Duke University, Durham, North Carolina (ZDA) 5. maj 2011]. Durham, 2011.
 • From west to east : visuality and geopolitics : [prispevek na konferenci "Visualizing Europe: the geopolitical and intercultural boundaries of visual culture", Universitat de Barcelona (Španija), 12.apr.2011]. Barcelona, 2011.
 • Historical trajectories of the modern : [prispevek na mednarodnem simpoziju "Decolonizing the humanities", University of Bremen (Nemčija), 11.jun.2011]. Bremen, 2011.
Izbrane publikacije
 • Estetika kibersveta in učinki derealizacije, (Zbirka Prizma). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.
 • Situated contemporary art practices: art, theory and activism from (the east of) Europe. Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing; Frankfurt am Main: Revolver - Archiv für aktuelle Kunst, 2004.
 • Avangarda i politika: istočnoevropska paradigma i rat na Balkanu, (Bibliteka Slovenica). Beograd: Beogradski krug, 2005.
 • Estetika kibersvijeta i učinci derealizacije, (Basic). Zagreb: Multimedijalni institut; Sarajevo: Košnica - centar za komunikaciju i kulturu, 2005.
 • Une fiction reconstruite: Europe de l'est, post-socialisme et rétro-avant-garde, (Ouverture philosophique). Paris: Harmattan, 2005.
 • Re-politicizing art, theory, representation and new media technology, (Schriften der Akademie der bildenden Künste Wien, Vol. 6). Vienna: Schlebrügge.Editor, cop. 2008. 
 • A political intervention in the digital realm. V: RUSSEGGER, Georg (ur.), TARASIEWICZ, Matthias (ur.), WLODKOWSKI, Michal (ur.). Coded cultures: new creative practices out of diversity. Wien; New York: Springer, 2011, str. 116-134.
 • A patiently constructed genealogy. V: KELLY, Karen (ur.), SCHRÖDER, Barbara (ur.), VANDECAVEYE, Giel (ur.). Dara Birnbaum: the dark matter of media light. Ghent: Stedelijk Museum voor Actuele Kunst; Porto: Museu de Arte Contemporânea de Serralves; Prestel etc.: DelMonico Books, 2011, str. 137-151.
 • Linking theory, politics, and art. V: KOCUR, Zoya (ur.). Global visual cultures: an anthology. Chichester, West Sussex; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011, str. 27-34. 
   
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Pogoji in problemi sodobne filozofije III (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2019)

Problem aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki (temeljni raziskovalni projekt • 1. julij 201130. junij 2013)

Ostali projekti >>

Ključne besede

Filozofija • estetika • teorija novih medijev • virtualni svetovi • kiber prostor • časovna-prostorska paradigma • post-socializem • politika videnja • teleprisotnost • post-demokracija • retro-avantgarda • epistemologija • dekolonialnost