Izr. prof. dr. Matjaž Vesel

Datum rojstva: 12. 6. 1965
Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije
Znanstveni naziv: znanstveni svetnik
Univerzitetni naziv: izredni profesor
 +386 1 470 64 79

matjaz.vesel@zrc-sazu.si


Povezave


Pedagoška dejavnost:

 • Pedagoška fakulteta (sedaj Filozofska fakulteta), Univerza v Mariboru, Oddelek za filozofijo, predavatelj predmeta »Srednjeveška filozofija« (1999–2005).
 • Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, gostujoči predavatelj v okviru premeta »Epistemologija humanističnih ved« (1999–2005).
 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo, vabljeni predavatelj v okviru predmeta »Etika« (januar 2000).
 • Univerza v Novi Gorici/ZRC SAZU, Fakulteta za podiplomski študij »Primerjalni študij idej in kultur«, v okviru modula »Transformacije sodobne misli« predava predmet »Pojmovna geneza modernega sveta« (2004 – sedaj).

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih:

 • Slovensko filozofsko društvo (1999–sedaj).
 • Društvo za kulturološke raziskave (1999– sedaj).
 • European Society for the History of Science (2007–sedaj).

Štipendije:

 • Departement of Medieval Studies, Central European University, Budimpešta, Madžarska (1993–1994).
 • All Souls Colledge, Oxford, Velika Britanija (1997).
 • Staatsbibliothek, Berlin, Nemčija (1998).
 • École pratique des hautes etudes in Sorbonne IV, Pariz, Francija (1999).
 • Université Paris 7 - Denis Diderot, Pariz, Francija (2002).
 • Bibliothéque National de France, Pariz, Francija (2005).
 • University of Oklahoma, Department of History of Science in History of Science Collections, Norman, Oklahoma, ZDA (2009 in 2010).

Predavanja in referati

 • »Johannes Kepler protiv Frane Petrića: pitanje o ontologiji neba i kretanjima nebeskih tijela«, prispevek na 15. simpoziju »Petrić i renesansne filozofske tradicije«, Cres, Hrvaška (27. september 2008).
 • »Galileo Galilei: astronom filozof«, vabljeno predavanje na povabilo Astronomskega društva Javornik v prostorih Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (17. november 2009).
 • »Dionizij Areopagit v znanstveni revoluciji: Galileo, Dionizij in kopernikanska interpretacija Biblije«, prispevek na simpoziju »Dionizij Areopagit in evropsko izročilo«, Slovenska matica, Ljubljana (31. marec 2010).
 • niz predavanj in seminarjev za člane Department of History of Science, University of Oklahoma, na padlagi branja osnutka knjige Astronomer philosopher: Copernicus, The Movement of the Earth and the Copernican Revolution, Norman, Oklahoma, ZDA (september – oktober 2010).
 • »Philosopher against Astronomer: Patrizi, Brahe and Kepler«, vabljeno predavanje v okviru cikla »History of Science Colloquium«, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, ZDA (22. oktober 2010).
 • »From Denmark to Italy: Franciscus Patricius' Reception and Criticism of Tycho Brahe's Geo-heliocentric Planetary System - and the Repercussions«, prispevek na  4th International Conference of the European Society for the History of Science, Barcelona, Španija (18. - 20. november 2010).
 • »How did Copernicus become a Copernican?: Plato's role in astronomical reform«, History of Science Colloquium, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, USA (21. september 2012).
 • »Platonism and Copernican turn«, konferenca »The structure of the void«, Atrij ZRC, Ljubljana (25. februar 2013).
 • »Galileo, (Copernican) experiences and the (Copernican) Bible«, konferenca »The Bible of experience: two sources of natural knowledge in early modern Europe«, Plzeň, Češka (25. september 2014).
 • »The role of Platonism in the Copernican Revolution«, University of West Bohemia, Plzeň, Češka; vabljeno predavanje na Centru za teorijo in zgodovino znanosti (20. september - 29. september 2014).

Knjižne objave (izbor):

 • Učena nevednost Nikolaja Kuzanskega: Kuzanski in konstitucija univerzuma moderne znanosti, Ljubljana, Založba ZRC, 2000.
 • Astronom - filozof: Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija, Ljubljana, Založba ZRC, 2007.
 • Nebeške novice Galilea Galileija, Ljubljana, Založba ZRC, 2007.
 • Kopernikanski manifest Galilea Galileija: geneza Dialoga o dveh glavnih sistemih sveta. Opombe in komentarji k Dialogu o dveh glavnih sistemih sveta, Ljubljana, Založba ZRC, 2009.
 • Copernicus: Platonist Astronomer-Philosopher: Cosmic Order, the Movement of the Earth, and the Scientific Revolution, Frankfurt am Main, New York, Peter Lang, 2014.

Poglavja v knjigah (izbor):

 • »Alexandre Koyré in 'znanstvena revolucija'«, v: A. Koyré, Znanstvena revolucija: izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli, Ljubljana, Založba ZRC, 2006, str. 237–255.
 • »Francesco Patrizi, a Renaissance Philosopher and the Science of Astronomy«, v:  Nejeschleba, Tomáš in Blum, Paul Richard (ur.), Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance. Olomouc, Univerzita Palackého, 2014.
Problem objektivnosti in fikcije v sodobni filozofiji (01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Evropa kot filozofska ideja in politični subjekt (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
Struktura praznine (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Pogoji in problemi sodobne filozofije IV (research programme • 01. januar 2020 - 31. december 2025)
Pogoji in problemi sodobne filozofije III (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2019)
Pogoji in problemi sodobne filozofije II (research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Ključne besede
historična epistemologija
Galileo Galilei
Kopernik in kopernikanizem
renesančna ter zgodnja moderna filozofija in znanost