Dr. Boštjan Nedoh

Izobrazba:
Doktorat znanosti, sodobna filozofija, Podiplomska šola ZRC SAZU 2015.
Diploma, Politologija, Univerza v Ljubljani, 2008.

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec+386 1 470 64 72

bostjan.nedoh@zrc-sazu.si


Povezave


Boštjan Nedoh je znanstveni sodelavec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, kjer je zaposlen od leta 2010. Doktoriral je leta 2015 na Podiplomski šoli ZRC SAZU s temo »Struktura in mesto perverzije v sodobni filozofiji in psihoanalizi: Deleuze, Agamben, Lacan«. Pred tem se je izobraževal na dodiplomskem študiju politologije na Univerzi v Ljubljani, kjer je diplomiral iz politične filozofije Jacquesa Rancièra. Raziskuje na presečišču med sodobno filozofijo, teoretsko psihoanalizo, biopolitiko, politično teologijo in kritičnimi ekonomskimi in družbenimi teorijami. Izmed sodobnih družbenih fenomenov ga najbolj zanimata fenomena množičnih migracij in različne pojavne oblike »izrednega stanja«.

Članke je objavil v domačih in mednarodnih revijah kot so: Problemi, Filozofski vestnik, Časopis za kritiko znanosti, Law, Culture and the Humanities, Angelaki, Journal for Cultural Research in Paragraph. Je so-urednik zbornika Lacan and Deleuze: A Disjunctive Synthesis (Edinburgh University Press, 2017), ter avtor monografije Ontology and Perversion: Deleuze, Agamben, Lacan (Rowman and Littlefield International, 2019). Kot gostujoči predavatelj je predaval na University of New Mexico (ZDA). Trenutno pripravlja monografijo o tesnobi, ontologiji in spolni razliki v filozofiji in psihoanalizi z delovnim naslovom Why Are Women More Anxious Than Men? Kierkegaard and Lacan on Anxiety and Sexual Difference (SUNY Press).

Monografije

NEDOH, Boštjan (2019). Ontology and Perversion: Deleuze, Agamben, Lacan. London in New York: Rowman and Littlefield International (Zbirka Futures of the Archive), x, 204 str.

https://www.rowmaninternational.com/book/ontology_and_perversion/3-156-bc3b3259-62ea-469f-ab39-6ab1247c7a69

 

Članki in poglavja v monografskih publikacijah

NEDOH, Boštjan (2021). Nihilopolitics as meta-biopolitics? On Arthur Bradley’s Unbearable life: a genealogy of political erasure. Political theology, letn. 22, št. 6, str. 527–539. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1462317X.2021.1944000, doi: 10.1080/1462317X.2021.1944000.

NEDOH, Boštjan (2020). Anxiety and ontology: toward the Lacanian materialist metapsychology of the affect. Filozofski vestnik, letn. 41, št. 3, str. 177–208, https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/9878/9034, doi: 10.3986/FV.41.3.05.

NEDOH, Boštjan (2020). ‘Now I am become death, destroyer of worlds’: science, perversion, psychoanalysis. Journal for cultural research, letn. 24, št. 4, str. 315-333. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14797585.2020.1861811, doi: 10.1080/14797585.2020.1861811.

NEDOH, Boštjan (2020). Marx in objektivna fikcija: mistifikacija dela in presežna vrednost med anamorfozo in družbenim hieroglifom. Problemi, letn. 58, št. 3–4, str. 29–52.

NEDOH, Boštjan (2019). When tiger leaps into the past: holocaust, history, and messianic materialism in Giorgio Agamben, Walter Benjamin, and László Nemesʼ son of Saul. Angelaki: journal of the theoretical humanities, letn. 24, št. 5, str. 44-60, doi: 10.1080/0969725X.2019.1655270.

NEDOH, Boštjan (2017). Mass migrations as a Messianic event? Rereading Agambenʼs State of Exception in light of the refugee crisis in Europe. Law, culture and the humanities (spletna objava pred tiskom), str. 1–18. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1743872117703717, doi: 10.1177/1743872117703717.

NEDOH, Boštjan, ZEVNIK, Andreja (2017). Introduction: on a disjunctive synthesis between Lacan and Deleuze. V: NEDOH, Boštjan (ur.), ZEVNIK, Andreja (ur.). Lacan and Deleuze: a disjunctive synthesis. Edinburgh: Edinburgh University Press, str. 1–12..

NEDOH, Boštjan (2017). Does the body without organs have any sex at all? Lacan and Deleuze on perversion and sexual difference. V: NEDOH, Boštjan (ur.), ZEVNIK, Andreja (ur.). Lacan and Deleuze: a disjunctive synthesis. Edinburgh: Edinburgh University Press, str. 44–55.

NEDOH, Boštjan (2017). Biopolitics before Foucault: on Benjamin´s critique of bare life and Agamben´s theological genealogy of the ʼapparatusʼ. V: PROZOROV, Sergei (ur.), RENTEA, Simona (ur.). The Routledge handbook of biopolitics, (Routledge handbooks). London; New York: Routledge, 2017, str. 66–77.

NEDOH, Boštjan (2016). Rezilna žica: novo poglavje v politični zgodovini bodeče žice. V: RAZAC, Olivier. Politična zgodovina bodeče žice, (Zbirka Mediakcije, knj. št. 15). Ljubljana: Maska, str. 161–181.

NEDOH, Boštjan (2016). Kriza in izredno stanje. Filozofski vestnik, letn. 37, št. 3, str. 127–140.

NEDOH, Boštjan (2016). Alive or undead? Biopolitics between Espositoʼs vitalism and Lacanian psychoanalysis. Paragraph, letn. 39, št. 1, str. 65–81. http://www.euppublishing.com/doi/10.3366/para.2016.0184, doi: 10.3366/para.2016.0184.

NEDOH, Boštjan (2016). Politična psiho-pato-ekonomija narcizma: od človeškega kapitala do družbene agresivnosti. Časopis za kritiko znanosti, letn. 44, št. 266, str. 131–144.

NEDOH, Boštjan (2016). Nadjaz: med prepovedjo in imperativom užitka. Problemi, letn. 54, št. 3/4, str. 187–203.

NEDOH, Boštjan (2015). Messianism between religion and post-religion: on Giorgio Agamben's "new politics". Journal for cultural research, letn. 19, št. 4, str. 337–351. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14797585.2015.1033842, doi: 10.1080/14797585.2015.1033842.

NEDOH, Boštjan (2015). Zakaj so ženske bolj tesnobne od moških. Problemi, letn. 53, št. 5/6, str. 57–76.

NEDOH, Boštjan (2012). Krivica brez žrtev kot politična razsežnost aisthesis pri Jacquesu Rancièru. Filozofski vestnik, letn. 33, št. 1, str. 119–131.

NEDOH, Boštjan (2011). Kafka's land surveyor K.: Agamben's anti-Muselmann. Angelaki, letn. 16, št. 3, str. 149–161. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0969725X.2011.621230. (Ponatisnjeno v: ZARTALOUDIS, Thanos (ur.). Agamben and Law. London in New York: Routledge, 2015, str. 497-509).

NEDOH, Boštjan (2010). Sekvenca, hipoteza, zgodovina: Ideja komunizma v luči singularne univerzalnosti procesa resnice. Filozofski vestnik, letn. 31, št. 3, str. 177–189.

 

Urednik

NEDOH, Boštjan (z Andrejo Zevnik). Lacan and Deleuze: a disjunctive synthesis. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017. viii, 232 str. Trda vezava: ISBN 978-1-4744-0829-5; Mehka vezava: ISBN 978-1-4744-3227-6 (2018): https://edinburghuniversitypress.com/book-lacan-and-deleuze.html

NEDOH, Boštjan (z Lorenzom Chieso and Marcom Piasentierjem). Italian biopolitical theory and beyond: genealogy, psychoanalysis, and biology, Paragraph, 2016, letn. 39, št. 1 (Edinburgh: Edinburgh University Press) 124 str.: https://www.euppublishing.com/toc/para/39/1

 

Predavanja in prispevki na konferencah

NEDOH, Boštjan. Anxiety, ontology, and sexual difference II: subjective and objective anxiety: Kierkegaard and Lacan. University of New Mexico, Department of Philosophy, Albuquerque (New Mexico, ZDA), 16. september, 2019.

NEDOH, Boštjan. Anxiety, ontology, and sexual difference I: on Lacanian anxiety and related matters. University of New Mexico, Department of Philosophy, Albuquerque (New Mexico, ZDA), 6. september, 2019.

NEDOH, Boštjan. Rethinking fiction and objectivity: between philosophy and psychoanalysis. Prispevek predstavljen na okrogli mizi (soudeleženca Adrian Johnston in Paul Livingston). University of New Mexico, Department of Philosophy, Albuquerque (New Mexico, ZDA), 13. september, 2019.

NEDOH, Boštjan. Anxiety, Objectivity, Truth. Prispevek na “Truth, Fiction, Illusion: Worlds and Experience” – 2019 konferenca Association for the Philosophy and Literature (v soorganizaciji s Theory, Culture and Society), Alpe-Adria-Universität, Celovec, Avstrija, 30. maj, 2019.

NEDOH, Boštjan. The fourth form of denial: reading Ulrich Beck’s “emancipatory catastrophism” through Freudian lens. Lancaster University, Lancaster Environmental Centre, Lancaster (Združeno kraljestvo), 31. oktober 2018.

NEDOH, Boštjan. The birth of perversion from the death on the cross: Lacan, Žižek and the question of Christian atheism. Lancaster University, Department of English and Creative Writing, Lancaster (Združeno kraljestvo), 3. november 2017.

NEDOH, Boštjan. Political psycho-patho-economy of narcissism: from human capital to social aggressiveness. Cardiff University, School of Modern Languages, Seminar “Capitalism, Crisis and Ideology”, Cardiff (Wales), 24. maj 2017.

NEDOH, Boštjan. When sovereignty becomes fiction: rereading Agambenʼs State of Exception in the light of current ´illegal mass migrations´ in the Balkan region. Prispevek na delavnici “States of Exceptions I - The politics of sacrifice: martyrs and migrants”, University of Manchester (Združeno kraljestvo), 11. december 2015.

NEDOH, Boštjan. Kriza: od cikličnosti k nepovratnosti: predavanje na kolokviju »Kriza in njen konec«. Filozofski inštitut ZRC SAZU, Knjigarna Azil in Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana, 24. november 2014.

NEDOH, Boštjan. Perversion in Giorgio Agambenʼs biopolitical theory. Predavanje na mednarodni konferenci »Italijanska biopolitična teorija: imanenca in subjektivnost«, Filozofski inštitut ZRC SAZU in Univerza v Kentu, Atrij ZRC, Ljubljana, 25. maj 2013.

NEDOH, Boštjan. Biopolitics between alive and undead: on the limits of Roberto Esposito's affirmative biopolitics. Predavanje na dvodnevni mednarodni konferenci “Matter, life and resistance”, University of Kent, Cantebury (Združeno kraljestvo), 1. julij 2013.

NEDOH, Boštjan. Biopolitics between alive and undead: some remarks on Roberto Esposito's biophilosophy. Vabljeno predavanje na Univerzi Kent v okviru “Italian Studies Research Seminar”, Canterbury (Združeno kraljestvo), 27. november 2012.

Struktura in genealogija perverzije v sodobni filozofiji, politiki in umetnosti (temeljni_raziskovalni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Problem objektivnosti in fikcije v sodobni filozofiji (01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Evropa kot filozofska ideja in politični subjekt (temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
Rekonfiguracije ontologije (temeljni_raziskovalni • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)
Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija (temeljni_raziskovalni • 01. avgust 2013 - 31. julij 2016)
Pogoji in problemi sodobne filozofije IV (research programme • 01. januar 2020 - 31. december 2025)
Pogoji in problemi sodobne filozofije III (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2019)
Pogoji in problemi sodobne filozofije II (research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Ključne besede
sodobna filozofija
teoretska psihoanaliza