Datum rojstva: 30. 12. 1982
Izobrazba: doktor znanosti
Znanstveni naziv: asistent z doktoratom

Telefon:
+386(0)1/4706472
Faks:
+386(0)1/4257792
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Predavanja:

 • When sovereignty becomes fiction: rereading Agambenʼs State of Exception in the light of current ´illegal mass migrations´ in the Balkan region. Prispevek na delavnici States of Exceptions I - The politics of sacrifice: martyrs and migrants, University of Manchester (Velika Britanija), 11. 12. 2015.
 • Kriza: od cikličnosti k nepovratnosti. Predavanje na kolokviju Kriza in njen konec, org. Filozofski inštitut ZRC SAZU, Knjigarna Azil in Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana, 24. 11. 2014.
 • Perversion in Giorgio Agambenʼs biopolitical theory. Predavanje na mednarodni konferenci Italijanska biopolitična teorija: imanenca in subjektivnost, org. Filozofski inštitut ZRC SAZU in Univerza v Kentu, Atrij ZRC, Ljubljana, 25. 5. 2013.
 • Biopolitics between alive and undead: on the limits of Roberto Esposito's affirmative biopolitics. Predavanje na dvodnevni mednarodni konferenci Matter, life and resistance, University of Kent, Cantebury (Velika Britanija), 1. 7. 2013.
 • Biopolitics between alive and undead: some remarks on Roberto Esposito's biophilosophy. Vabljeno predavanje na Univerzi Kent v okviru Italian Studies Research Seminar, Cantebury (Velika Britanija), 27. 11. 2012.
 • Panic as a social link. Predavanje na konferenci Don't Panic! The Apocalypse in Theory and Culture, University of Kent, Canterbury (Velika Britanija), 26. 5. 2012.
 • Marxova teorija krize. Predavanje na Prvomajski šoli Delavsko punkerske univerze 2010 (Mirovni inštitut), Ljubljana, 28. 4.-2. 5. 2010.
 • Zakon in ontološka indiferenca univerzalnosti pri Badiouju. Predavanje na kolokviju Badioujevi prehodi, Filozofski inštitut ZRC SAZU, Ljubljana, 11.-12. 2. 2010.
Izbrane publikacije
 • NEDOH, Boštjan, ZEVNIK, Andreja (2017). Introduction: on a disjunctive synthesis between Lacan and Deleuze. V: NEDOH, Boštjan (ur.), ZEVNIK, Andreja (ur.). Lacan and Deleuze: a disjunctive synthesis. Edinburgh: Edinburgh University Press, str. 1-12.
 • NEDOH, Boštjan (2017). Does the body without organs have any sex at all? Lacan and Deleuze on perversion and sexual difference. V: NEDOH, Boštjan (ur.), ZEVNIK, Andreja (ur.). Lacan and Deleuze: a disjunctive synthesis. Edinburgh: Edinburgh University Press, str. 44-55.
 • NEDOH, Boštjan (2017). Biopolitics before Foucault: on Benjamin´s critique of bare life and Agamben´s theological genealogy of the ʼapparatusʼ. V: PROZOROV, Sergei (ur.), RENTEA, Simona (ur.). The Routledge handbook of biopolitics, (Routledge handbooks). London; New York: Routledge, 2017, str. 66-77.
 • NEDOH, Boštjan (2016). Rezilna žica: novo poglavje v politični zgodovini bodeče žice. V: RAZAC, Olivier. Politična zgodovina bodeče žice, (Zbirka Mediakcije, knj. št. 15). Ljubljana: Maska, str. 161-181.
 • NEDOH, Boštjan (2016). Kriza in izredno stanje. Filozofski vestnik, letn. 37, št. 3, str. 127-140.
 • NEDOH, Boštjan (2016). Alive or undead? Biopolitics between Espositoʼs vitalism and Lacanian psychoanalysis. Paragraph, vol. 39, issue 1, str. 65-81. http://www.euppublishing.com/doi/10.3366/para.2016.0184, doi: 10.3366/para.2016.0184.
 • NEDOH, Boštjan (2016). Politična psiho-pato-ekonomija narcizma: od človeškega kapitala do družbene agresivnosti. Časopis za kritiko znanosti, letn. 44, št. 266, str. 131-144.
 • NEDOH, Boštjan (2016). Nadjaz: med prepovedjo in imperativom užitka. Problemi, letn. 54, št. 3/4, str. 187-203.
 • NEDOH, Boštjan (2015). Messianism between religion and post-religion: on Giorgio Agamben's "new politics". Journal for cultural research, ISSN 1479-7585, 2015, vol. 19, issue 4, str. 337-351. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14797585.2015.1033842, doi: 10.1080/14797585.2015.1033842
 • NEDOH, Boštjan (2015). Zakaj so ženske bolj tesnobne od moških. Problemi, letn. 53, št. 5/6, str. 57-76.
 • NEDOH, Boštjan (2012). Krivica brez žrtev kot politična razsežnost aisthesis pri Jacquesu Rancièru. Filozofski vestnik, letn. 33, št. 1, str. 119-131.
 • NEDOH, Boštjan (2011). Kafka's land surveyor K.: Agamben's anti-Muselmann. Angelaki, vol. 16, no. 3, str. 149-161.
 • NEDOH, Boštjan (2010). Sekvenca, hipoteza, zgodovina: Ideja komunizma v luči singularne univerzalnosti procesa resnice. Filozofski vestnik, letn. 31, št. 3, str. 177-189.
 • NEDOH, Boštjan (2009). Agambenov Kafka. Problemi, 2009, št. 6/7, Društvo za teoretsko psihoanalizo, str. 141–166.
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Pogoji in problemi sodobne filozofije II (raziskovalni program • 1. januar 200931. december 2014)

Ključne besede

sodobna filozofija • teoretska psihoanaliza