Datum rojstva: 8. januar 1984
Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec
Univerzitetni naziv: docent

Telefon:
+386(0)1/4706499
Telefon lab.:
+386(0)1/4257792
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Štipendije

  • Štipendija francoske vlade, Université Paris 8, Francija, maj-junij 2009.

Predavanja in referati

  • From Melancholy of Form to Metaphysics of Happiness: Form and Feeling in Adorno and Badiou: predavanje na mednarodni konferenci Badiou and the Presence of Philosophy: Crossing the French-German Border International Conference, Berlin University of the Arts, Berlin, 29.–30. 1. 2016.
  • Metaphorical and Metonymical Equality: From Rhetoric to Aesthetics: predavanje na mednarodni konferenci Estetski režim umetnosti: razsežnosti Rancièrove teorije, Zavod Maska in Slovensko društvo za estetiko, Ljubljana, Slovenija, 27.28. 11. 2015.
  • Aesthetics and “the ontological need”: predavanje na mednarodni konferenci 5th International Critical Theory Conference of Rome, John Felice Rome Center of Loyola University Chicago, Rim, 8. 5. 2012.
Izbrane publikacije

Monografije

Članki (izbor)

  • All too inhuman: the limits of ethical imagination. V: ROSPIDE, Maylis (ur.), SORLIN, Sandrine (ur.). The ethics and poetics of alterity: new perspectives on genre literature. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015.
  • Možni svetovi in nemožna pripoved: od Leibniza do Prousta. Filozofski vestnik 35. 1 (2014).
  • Reprezentacija, formalizacija, produkcija (Spremna beseda). V: ADORNO, Theodor W., et al. Estetika in politika. Ljubljana: Studia humanitatis, 2013.
  • Filozofija in "interdisciplinarnost" = Philosophy and 'interdisciplinarity'. V: ŠKULJ, Jola (ur.), HABJAN, Jernej (ur.). Živo branje: literatura, znanost in humanistika = Reading live: literature, science and the humanities, (Primerjalna književnost, 35. 2), 2012.

Prevodi

  • Laclau, Ernesto. Artikulacija in meje metafore. Filozofski vestnik, 30.1 (2009).
  • Derrida, Jacques. Žival, ki torej sem (več sledi). Problemi, 49.1-2 (2011).
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Pogoji in problemi sodobne filozofije III (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2019)

Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija (temeljni raziskovalni projekt • 1. avgust 201331. julij 2016)

SATORI - Stakeholders Acting Together On the ethical impact assessment of Research and Innovation (okvirni program • 1 januar 201430 september 2017)

Ostali projekti >>

Ključne besede

sodobna filozofija • estetika • ontologija • politična filozofija