Datum rojstva: 8. januar 1984
Izobrazba: doktor znanosti s področja filozofije
Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec
Univerzitetni naziv: docent
ORCID št.: 0000-0002-6457-3815

 

Telefon:
+386(0)1/4706476
Faks:
+386(0)1/4257792
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Moji raziskovalni interesi se vrtijo okoli razmerij med estetiko, ontologijo in politiko v sodobni filozofiji. Posebej se posvečam sodobni francoski filozofiji (Rancière, Badiou, Deleuze), kritični teoriji (predvsem Adorno) in sodobnim pogledom na moderno filozofijo (trenutno Leibnizeva metafizika in Heglova estetika). V svojem delu pogosto obravnavam moderno literaturo (posebej Prousta) in film. Ukvarjam se tudi z etiko humanističnih in družboslovnih raziskav.

Izbrane publikacije

Knjiga

Okna brez monad: estetika od Heideggerja do Rancièra. Ljubljana: Založba ZRC, 2015.

 

Članki in poglavja

Rethinking Representation in Ontology and Aesthetics via Badiou and Rancière. Theory, Culture & Society 36.5 (2019): 95-112. DOI: 10.1177/0263276418806573.

L'affettività dell'apparenza estetica tra sofferenza e indifferenza. Psiche: rivista di cultura psicoanalitica 6.1 (2019): 79-94. DOI: 10.7388/93686.

Form and Affect: Artistic Truth in Adorno and Badiou. In: Badiou and the German Tradition of Philosophy, ur. Jan Völker: 197-216. London in New York: Bloomsbury 2019. DOI: 10.5040/9781350069978.ch-011.

Art Between Affect and Indifference in Hegel, Adorno, and Rancière. Filozofski vestnik 40.1 (2019): 155-172.

Temporalities of Modernity in Jia Zhangke’s Still Life. Filozofski vestnik 39.3 (2018): 237-251.

Proustian Developments: The World and Object of Photography. Substance: a review of theory and literary criticism 46.3 (2017): 16-30.

’Sans Cause’: Affect and Truth in Marcel Proust. Filozofski vestnik 38.3 (2017): 53–66.

Metaphorical and Metonymical Equality: From a Rhetoric of Society to an Aesthetics of Politics. Maska 32.185/186 (2017): 52-63.

Melancholy, or the metaphysics of fictional sadness. Filozofski vestnik 37.1 (2016): 101-117.

 

Predavanja in prispevki

Le livre sur rien: indifférence entre esthétique et ontologie. Vabljeno predavanje na Université Paris 8, 27. november 2019.

Artwork: A Monad or a Possible World? The Dismantled Leibnizianism of Contemporary Aesthetics. Prispevek na 21st International Congress of Aesthetics, International Association for Aesthetics, Belgrade, 24. julij 2019.

The World According to Contemporary Philosophy: Lost or Multiplied, Real or Fictional? Prispevek na mednarodni konferenci Truth, Fiction, Illusion: Worlds & Experience, Association for Philosophy and Literature, Alpen-Adria Universität, Celovec, 1. junij 2019.

The Redundant Realities of Realism. Vabljeno predavanje na the University of Applied Arts, Vienna, 14. junij 2018.

The Wrecks of the Worlds: The Metaphysics of Affect in Proust, Benjamin and Lacan. Prispevek na mednarodni konferenci The End(s) of Political Theology, Lancaster University & ZRC SAZU, Ljubljana, 6. junij 2018.

Between Suffering and Indifference: The Affect of Art in Adorno and Rancière. Prispevek na mednarodni konferenci Conflicts—Antagonisms, Agonies, Affects, Nordic Society of Aesthetics, Paris, 2. junij 2018.

Violence of History and Rebuilding the World in the Cinema of Jia Zhangke. Prispevek na mednarodni konferenci Dissecting Violence, Amsterdam School for Cultural Analysis, University of Amsterdam, 4. april 2018.

Tightrope Walking: French Philosophy, Film Criticism, and Jia Zhangkeʼs Still Life. Vabljeni prispevek na International Symposium on Aesthetics in Contemporary Chinese Art Criticism at the College of Media and International Culture, Zhejiang University, Hangzhou, 31. julij 2017.

From the Melancholy of Form to the Metaphysics of Happiness: Form and Feeling in Adorno and Badiou. Vabljeni prispevek na Badiou and the Presence of Philosophy: Crossing the French-German Border, Berlin University of the Arts, 30. januar 2016.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Pogoji in problemi sodobne filozofije III (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2019)

Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija (temeljni raziskovalni projekt • 1. avgust 201331. julij 2016)

SATORI - Stakeholders Acting Together On the ethical impact assessment of Research and Innovation (okvirni program • 1 januar 201430 september 2017)

Ostali projekti >>
Življenjepis

Izobrazba

2012: doktorat znanosti s področja filozofije na programu Interkulturni študiji – Primerjalni študij idej in kultur (Filozofski modul), Univerza v Novi Gorici; mentorica: Jelica Šumič-Riha; naslov: »Vloga estetike v sodobni ontologiji in politični filozofiji: imanenca, reprezentacija, resnica«.

2007: diploma iz filozofije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

2007: diploma iz primerjalne književnosti in literarne teorije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Zaposlitve in nazivi

2016-danes: Znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, Filozofski inštitut

2008-2016: Asistent na ZRC SAZU, Filozofski inštitut

 

Pedagoška dejavnost

Docent na Podiplomski šoli ZRC SAZU: predmet »Sodobna filozofija in moderna literatura«

November 2019: Vabljeni profesor na Univerzi Pariz 8, Oddelek za filozofijo: kurz »Les objets monadiques«

2018/2019: Gostujoči predavatelj na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta: predmet »Kaj je razsvetljenstvo?«

Ključne besede

sodobna filozofija • estetika • ontologija • politična filozofija