Naslov:
Philosophica
Urednica zbirke:
Obdobje:
od 1999
Ključne besede:
Badiou, Alain, bit (filozofija), definicije, filozofija kulture, filozofija politike, marksizem, politična filozofija, resnica, subjekt, astronomija, filozofija narave, gibanje, gibanje Zemlje, Kopernik, Mikołaj, kozmologija, sončni sistem, Zemlja, 18. st., Diderot, Denis, enciklopedisti, francoska filozofija, francoski filozofi, razsvetljenstvo, 20. st., Deleuze, Gilles, antifilozofija, interpretacija, Lacan, Jacques, teoretska psihoanaliza, družbeni nadzor, emancipacija, filozofski eseji, identitete, partikularizem, univerzalizem, estetika, filozofija umetnosti, kibernetična umetnost, kibernetski prostor, medijska umetnost, navidezna resničnost, postmodernizem, fenomenologija, Boethius, Anicius Manlius Severinus, krščanska filozofija, metafizika, sholastika, srednjeveška filozofija, srednji vek, teologija, filozofija znanosti, sodobna filozofija, etični vidik, genocid, koncentracijsko taborišče, nacizem, Oświęcim, preganjanje, spomini, svetovna vojna 1939-1945, vojni zločini, Židje, Aristoteles, grška filozofija, kategorije, logika, silogistika, teorija znanosti, metapolitika, ontologija, idealistična filozofija, Kant, Immanuel, nemška filozofija, nemška klasična filozofija, spoznavna teorija, sublimno, teleologija, transcendentalna filozofija, filozofski vidik, postsocializem, umetniške avantgarde, antična filozofija, moralni zakon, realno, užitek, evropska filozofija, Lyotard, Jean-François, umetnost in politika, demokracija, dialogi, Plato, 21. st., Absolutno, Hume, David, končnost, nujnost, slučajnost, filozofija matematike, ljubezen, poezija, filozofija religije, kritična filozofija, objekt, ponavljanje, 17. st., Descartes, René, racionalizem, znanstvena metodologija, Bog, človeško telo, duh, materializem, okazionalizem, utilitarizem, Jameson, Fredric, totaliteta, Welsch, Wolfgang, 15. st., Nicolaus Cusanus, vesolje, morala, praktična filozofija, čas, slovenska filozofija, politična zgodovina, Foucault, Michel, kultura, svoboda, biološko življenje, biopolitika, evgenika, italijanski filozofi, fikcija, Heidegger, Martin, Mallarmé, Stéphane, Proust, Marcel, Rancière, Jacques, reprezentacija
Jezik(i):
francoskigrškilatinskislovenski
Opis

Zbirka je namenjena izdajam prevodov klasičnih in sodobnih filozofskih del in objavam izvirnih filozofskih besedil domačih avtorjev. Zbirka izhaja v treh serijah – klasični in moderni ter seriji Prizma, ki je namenjena objavam krajših izvirnih in prevodnih del, ki aktualizirajo odprta vprašanja in teme iz sodobne filozofije in z njo povezanih sorodnih področij.

 

Philosophica – Classica (1999–)
ISSN: 2232-299X
Philosophica
Predkritični spisi
Philosophica Classica

Avtor: Immanuel Kant
Leto: 2010
D'Alembertove sanje in drugi filozofski spisi
Philosophica Classica

Avtor: Denis Diderot
Leto: 2010
Zgodovinsko-politični spisi
Philosophica Classica

Avtor: Immanuel Kant
Leto: 2006
Utemeljitev metafizike nravi
Philosophica Classica

Avtor: Immanuel Kant
Leto: 2005
Kategorije
Katēgoriai
Philosophica Classica

Avtor: Aristotel [Aristoteles]
Leto: 2004
Parmenid
Philosophica Classica

Avtor: Platon
Leto: 2001
Metafizika
Philosophica Classica

Avtor: Aristotel [Aristoteles]
Leto: 1999
Filozofsko-teološki traktati
Opuscula sacra
Philosophica Classica

Avtor: Boetij [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius]
Leto: 1999
Kritika razsodne moči
Philosophica Classica

Avtor: Immanuel Kant
Leto: 1999
Philosophica – Moderna (2000–)
ISSN: 2232-3007
Philosophica
Kritika črnskega uma
Philosophica Moderna

Avtor: Achille Mbembe
Leto: 2019
Norost v čistem umu
Kant, Swedenborgov bralec
Philosophica Moderna

Avtorica: Monique David-Ménard
Leto: 2016
BIOS
Biopolitika in filozofija
Philosophica Moderna

Avtor: Roberto Esposito
Leto: 2015
Kant in drugi kopernikanski obrat v filozofiji
Philosophica Moderna

Avtor: Rado Riha
Leto: 2012
Večnost in spreminjanje
Filozofija v brezsvetnem času
Philosophica Moderna

Avtorica: Jelica Šumič-Riha
Leto: 2012
Deleuze, hrumenje Biti / Drugi manifest za filozofijo
Philosophica Moderna

Avtor: Alain Badiou
Leto: 2012
Razlika in ponavljanje
Philosophica Moderna

Avtor: Gilles Deleuze
Leto: 2011
Kratka razprava o prehodni ontologiji / Očrt metapolitike
Philosophica Moderna

Avtor: Alain Badiou
Leto: 2010
Fenomenološki etos
Philosophica Moderna

Avtor: Tine Hribar
Leto: 2009
Življenje in prakse svobode
Izbrani spisi
Philosophica Moderna

Avtor: Michel Foucault
Leto: 2007
Astronom – filozof
Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija
Philosophica Moderna

Avtor: Matjaž Vesel
Leto: 2007
Pogoji
Philosophica Moderna

Avtor: Alain Badiou
Leto: 2006
Jasno delo
Lacan, znanost, filozofija
Philosophica Moderna

Avtor: Jean-Claude Milner
Leto: 2005
Nerazumevanje
Politika in filozofija
Philosophica Moderna

Avtor: Jacques Rancière
Leto: 2005
Vznik subjekta
Philosophica Moderna

Avtor: Peter Klepec
Leto: 2004
Ljubezen na zadnji pogled
Avantgarda, estetika in konec umetnosti
Philosophica Moderna

Avtor: Aleš Erjavec
Leto: 2004
Navzkrižje
Philosophica Moderna

Avtor: Jean-François Lyotard
Leto: 2003
Telo v novoveški filozofiji
Philosophica Moderna

Avtor: Miran Božovič
Leto: 2002
Mutacije etike
Od utopije sreče do neozdravljive resnice
Philosophica Moderna

Avtorica: Jelica Šumič-Riha
Leto: 2002
Philosophica – Prizma (2003–)
ISSN: 2232-3015
Philosophica
Okna brez monad
Estetika od Heideggerja do Rancièra
Philosophica Prizma

Avtor: Rok Benčin
Leto: 2015
Izjemno stanje
Homo sacer, II,1
Philosophica Prizma

Avtor: Giorgio Agamben
Leto: 2013
Nelagodje v estetiki
Philosophica Prizma

Avtor: Jacques Rancière
Leto: 2012
Po končnosti
Razprava o nujnosti kontingence
Philosophica Prizma

Avtor: Quentin Meillassoux
Leto: 2011
Druga ljubezen
Lacan in antifilozofija
Philosophica Prizma

Avtor: Samo Tomšič
Leto: 2010
Emancipacija, emancipacije
Philosophica Prizma

Avtor: Ernesto Laclau
Leto: 2008
Kar ostaja od Auschwitza
Arhiv in priča (Homa sacer III)
Philosophica Prizma

Avtor: Giorgio Agamben
Leto: 2005
Ali je mogoče misliti politiko? / Manifest za filozofijo
Philosophica Prizma

Avtor: Alain Badiou
Leto: 2004
Totaliteta in umetnost
Lyotard, Jameson in Welsch
Philosophica Prizma

Avtor: Ernest Ženko
Leto: 2003
Estetika kibersveta in učinki derealizacije
Philosophica Prizma

Avtorica: Marina Gržinić
Leto: 2003

Založnik

Založba ZRC

Specifikacija

mehka/trda vezava • 13 × 20 cm / 14,5 × 21 cm