Title:
Philosophica
Editorship:
Time scale:
since 1999
Science(s):
Language(s):
Description

The purpose of the collection is to publish translations from classical and contemporary philosophical works as well as original philosophical works. The collection has three series – the Classical, the Modern and the Prism, which is intended to publish shorter original works and translations which actualize open questions and themes from contemporary philosophy and fields related to it.
 

 

Philosophica – Classica (1999–)
ISSN: 2232-299X
Philosophica
Predkritični spisi
Philosophica Classica

Author: Immanuel Kant
Year: 2010
D'Alembertove sanje in drugi filozofski spisi
Philosophica Classica

Author: Denis Diderot
Year: 2010
Zgodovinsko-politični spisi
Philosophica Classica

Author: Immanuel Kant
Year: 2006
Utemeljitev metafizike nravi
Philosophica Classica

Author: Immanuel Kant
Year: 2005
Kategorije
Katēgoriai
Philosophica Classica

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 2004
Parmenid
Philosophica Classica

Author: Platon
Year: 2001
Metafizika
Philosophica Classica

Author: Aristotel [Aristoteles]
Year: 1999
Filozofsko-teološki traktati
Opuscula sacra
Philosophica Classica

Author: Boetij [Anicius Manlius Torquatus Severinus Boethius]
Year: 1999
Kritika razsodne moči
Philosophica Classica

Author: Immanuel Kant
Year: 1999
Philosophica – Moderna (2000–)
ISSN: 2232-3007
Philosophica
Norost v čistem umu
Kant, Swedenborgov bralec
Philosophica Moderna

Author: Monique David-Ménard
Year: 2016
BIOS
Biopolitika in filozofija
Philosophica Moderna

Author: Roberto Esposito
Year: 2015
Kant in drugi kopernikanski obrat v filozofiji
Philosophica Moderna

Author: Rado Riha
Year: 2012
Večnost in spreminjanje
Filozofija v brezsvetnem času
Philosophica Moderna

Author: Jelica Šumič-Riha
Year: 2012
Deleuze, hrumenje Biti / Drugi manifest za filozofijo
Philosophica Moderna

Author: Alain Badiou
Year: 2012
Razlika in ponavljanje
Philosophica Moderna

Author: Gilles Deleuze
Year: 2011
Kratka razprava o prehodni ontologiji / Očrt metapolitike
Philosophica Moderna

Author: Alain Badiou
Year: 2010
Fenomenološki etos
Philosophica Moderna

Author: Tine Hribar
Year: 2009
Življenje in prakse svobode
Izbrani spisi
Philosophica Moderna

Author: Michel Foucault
Year: 2007
Astronom – filozof
Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija
Philosophica Moderna

Author: Matjaž Vesel
Year: 2007
Pogoji
Philosophica Moderna

Author: Alain Badiou
Year: 2006
Jasno delo
Lacan, znanost, filozofija
Philosophica Moderna

Author: Jean-Claude Milner
Year: 2005
Nerazumevanje
Politika in filozofija
Philosophica Moderna

Author: Jacques Rancière
Year: 2005
Vznik subjekta
Philosophica Moderna

Author: Peter Klepec
Year: 2004
Ljubezen na zadnji pogled
Avantgarda, estetika in konec umetnosti
Philosophica Moderna

Author: Aleš Erjavec
Year: 2004
Navzkrižje
Philosophica Moderna

Author: Jean-François Lyotard
Year: 2003
Telo v novoveški filozofiji
Philosophica Moderna

Author: Miran Božovič
Year: 2002
Mutacije etike
Od utopije sreče do neozdravljive resnice
Philosophica Moderna

Author: Jelica Šumič-Riha
Year: 2002
Philosophica – Prizma (2003–)
ISSN: 2232-3015
Philosophica
Okna brez monad
Estetika od Heideggerja do Rancièra
Philosophica Prizma

Author: Rok Benčin
Year: 2015
Izjemno stanje
Homo sacer, II,1
Philosophica Prizma

Author: Giorgio Agamben
Year: 2013
Nelagodje v estetiki
Philosophica Prizma

Author: Jacques Rancière
Year: 2012
Po končnosti
Razprava o nujnosti kontingence
Philosophica Prizma

Author: Quentin Meillassoux
Year: 2011
Druga ljubezen
Lacan in antifilozofija
Philosophica Prizma

Author: Samo Tomšič
Year: 2010
Emancipacija, emancipacije
Philosophica Prizma

Author: Ernesto Laclau
Year: 2008
Kar ostaja od Auschwitza
Arhiv in priča (Homa sacer III)
Philosophica Prizma

Author: Giorgio Agamben
Year: 2005
Ali je mogoče misliti politiko? / Manifest za filozofijo
Philosophica Prizma

Author: Alain Badiou
Year: 2004
Totaliteta in umetnost
Lyotard, Jameson in Welsch
Philosophica Prizma

Author: Ernest Ženko
Year: 2003
Estetika kibersveta in učinki derealizacije
Philosophica Prizma

Author: Marina Gržinić
Year: 2003

Publishing House

Založba ZRC

Specifications

paperback/hardback • 13 × 20 cm / 14,5 × 21 cm